----------------------------------------------

Menció d'Honor del Premio MaMba (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)-Fundación Telefónica, Arte y Nuevas Tecnologías. Any 2012

----------------------------------------------

 

La traducció de la traducció, de la traducció, de la traducció…i l’experiència infinita? 

Mirava aquest vídeo,

https://www.youtube.com/watch?v=Vnj8lfGTz0I

i l’intentava relacionar amb el fet que Klein, amb Leap into the void, a través de la manipulació fotogràfica va poder construir la percepció d’una acció que amenaça la vida, cosa que va anul·lar la necessitat d’executar una veritable acció.

Mentre, el meu gat mata un ocell. 

Es menja el seu cos al meu dormitori, deixa la moqueta blava de l’habitació plena de plomes i sang, i el cap de l’ocell sobre el meu llit. 

Així comença el projecte de primarios, buscant accions que construeixin percepcions que anul·len la necessiten de cometre les accions, i veure si en les seves traduccions hi ha la possibilitat de tornar a la necessitat primera d’executar l’acció.

........................................................

La traducción de la traducción, de la traducción,…y la experiencia infinita? 

Miraba este vídeo,

https://www.youtube.com/watch?v=Vnj8lfGTz0I

y lo intentava relacionar con el hecho que Klein, con Leap into the void a través de la manipulación fotográfica pudo construir la percepción de una acción que amenaza la vida, hecho que anuló la necesidad de ejecutar una verdadera acción.

Mientras mi gato mata un pájaro. 

Se come su cuerpo en mi dormitorio, deja la moqueta azul de la habitación llena de plumas y sangre, y la cabeza del pájaro encima de mi cama. 

Así empeiza el proyecto de primarios, buscando acciones que construyan percepciones que anulen la necessidad de cometer las acciones, y ver si en sus traducciones hay la posibilidad de volver a la necesidad primera de ejecutar la acción.